Resultaten en conclusies enquête wijkcentrum Slangenbeek

Allereerst  wil de werkgroep Slangenbeek alle personen  bedanken die de enquête hebben ingevuld. Hierdoor zijn wij in staat geweest de mening over het wijkcentrum Slangenbeek te meten en vast te leggen in een rapport. In dit rapport zijn alle antwoorden gedetailleerd in grafieken weergegeven. De werkgroep heeft naar aanleiding van de antwoorden ook een aantal belangrijke conclusies getrokken.  De wethouders van Wakeren en Gerrits van de gemeente Hengelo zijn door de werkgroep uitgenodigd om dit rapport samen te bespreken.
 
Voor degene die ongeduldig zijn staan hieronder staan twee hoofdstukken van het rapport. De “Inleiding” en de “Conclusies“.
 
Het hele rapport kunt u downloaden door op de foto hiernaast te klikken.
 
Rapport-Front
Download rapport

Inleiding

Slangenbeek; de grootste wijk in Hengelo. Toch wordt het wijkcentrum, in vergelijking met bijv. de wijkcentra Het Kulturhus, de Sterrentuin en de Hengelose Es, slecht bezocht. Het bestuur van de Stichting Wijkcentra Hengelo Noord (SWHN) en Wijkraad Slangenbeek (WS) hebben gezamenlijk het initiatief genomen te onderzoeken wat hiervan de reden is. Hiervoor is de “Werkgroep Slangenbeek” opgericht met afgevaardigden van SWHN en WS. Omdat de werkgroep zelf weinig ervaring heeft met grote buurtonderzoeken en het zich realiseert dat zo’n onderzoek maar eenmaal goed kan worden uitgevoerd, is het marketingbureau “Iam Marketing” en “VanderVeer Creative Agency“ ingehuurd.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de bewoners met betrekking tot ons wijkcentrum Slangenbeek. Is er bijvoorbeeld in de toekomst nog behoefte aan een wijkcentrum in onze wijk? En zo ja, in welke hoedanigheid? Zowel het SWHN als de WS hebben de intentie om samen met de gemeente en wijkbewoners iets moois van ons wijkcentrum te maken maar dan moeten we eerst duidelijk hebben of er iets aan ons wijkcentrum veranderd moet worden en zo ja, wat dan?

Conclusies

Er is duidelijk behoefte aan een gezellig plek in ons wijkcentrum waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Denk aan de vele sporters die gebruik maken van de sporthal. Nu gaat iedereen direct naar huis, omdat een gezellige ruimte ontbreekt. Denk aan de ouders die zitten te wachten tot hun kinderen klaar zijn met muziekles of een andere activiteit in het wijkcentrum. Denk aan de personen die na een activiteit even bij elkaar kunnen zitten. Verder zijn er ook ouderen die een ontmoetingsplek missen. Helaas biedt ons wijkcentrum deze faciliteit niet. Ons wijkcentrum is niet goed toegankelijk, niet laagdrempelig en niet uitnodigend. Tevens is de huidige indeling onpraktisch en het interieur aan een hele forse opfrisbeurt toe. Menig respondent verwijst naar het Kulturhus met als voorbeeld “hoe het wel moet”.

 

Dit onderzoek heeft uitgewezen dat er daadwerkelijk behoefte is aan een wijkcentrum in de wijk Slangenbeek; dus ja er zeker bestaansrecht mits:

  • Het interieur, exterieur, ingang, indeling van het gebouw gerevitaliseerd gaat worden;
  • Er een dagelijkse ontmoetingsplek gecreëerd gaat worden;
  • De personele bezetting beter op orde komt;
  • Een activiteitenkalender komt die aansluit bij de wensen van bewoners.

Uit de enquête is duidelijk gebleken dat het overgrote deel van de bewoners van de wijk Slangenbeek, de grootste (en nog steeds groeiende) wijk van Hengelo, wenst om van het huidige wijkcentrum een toegankelijk, gezellig en “voor elk wat wils” wijkcentrum te maken. Het verzoek aan de Gemeente is dan ook om middelen beschikbaar te stellen om dit te realiseren.