Lopende zaken/projecten

Contact jeugdwerker

Met behulp van jeugdwerker probeert de wijkraad te achterhalen wat er bij de jeugd in de wijk speelt. In 2017 en 2018 is er intensief contact geweest met vertegenwoordigers een groep jongeren. Samen hebben hun ideeën over de wijk besproken.

Contact (jeugd)politie

Wijkagent Jan Blankestijn is regelmatig bij de wijkraadvergadering aanwezig om de situatie in de wijk te bespreken.

Kunst in de wijk

"Kunst in de wijk kleedt de wijk aan." Voorbeeld is het kunstwerk ' Ontzet' op de rotonde Beneluxlaan, Sprinkhaan en Vlierbes. De wijkraad is momenteel aan het onderzoeken of er nog een kunstwerk in de wijk geplaatst kan worden. Dit gaat natuurlijk in nauw overleg met de gemeente.

Contact gemeente Hengelo

Erna Biezenaar, vertegenwoordigster van de gemeente Hengelo, is regelmatig bij de wijkraadvergadering aanwezig. Erna rapporteert de voortgang van de lopende zaken die de gemeente onder handen heeft met betrekking tot de wijk Slangenbeek.

Onderwerpen die momenteel met de Gemeente in het z.g.n. Beukert overleg worden besproken:

Veiligheid in de wijk

Veiligheid in de wijk staat iedere vergadering op de agenda. Onveilige situaties worden aan de gemeente doorgegeven en gemonitord.

Contact scholen

Contact Wijkplatform

Contact zorginstellingen