De geschiedenis van Slangenbeek

DatumOmschrijvingOpmerkling
2021-01-01
Nieuwjaarsdag
Elk jaar weer
2021-02-13 Verjaardag 2
2021-05-07Verjaardag 1
2021-12-31OudjaarsdagDit is ook ieder jaar weer
Het gebied waar de huidige wijk Slangenbeek in ligt is onderdeel van de vroegere Marke Hasselo. De marke, ook markegenootschap of boermarke genaamd, is een middeleeuws collectief van grotere boeren, die gezamenlijk het beheer en gebruik van hun gemeenschappelijke gronden reguleerden. Het woord ‘marke’ (letterlijk grens of scheiding) wordt ook gebruikt om het gebied mee aan te geven dat bij een dorp hoort.

In Twente lag het bestuur van de marken in handen van de eigenaren van de gewaarde boerderijen. Dat zijn boerderijen die al bestonden voor de marke-organisatie haar beslag kreeg. Zij hadden bepaalde rechten in de marke zoals het mogen steken van verschillende soorten plaggen voor b.v. bemesting van het land, het mogen steken van turf, het mogen beschikken over hout in de marke en het mogen laten grazen van het vee op de groengronden en de schapen op de heide. Ook mochten ze varkens laten ‘akeren’: eikels zoeken onder de bomen. Wel alles volgens de regels die het markerecht voorschreef of door markeresoluties werd bepaald. De later ontstane erfjes mochten maar zeer beperkt van deze rechten gebruik maken